Vytisknout tuto stránku
středa, 31 červenec 2013 15:45

Provozní řád

Napsal(a) 

SC Radotín o.s., se sídlem Ke Zděři 1111, Praha 5, IČ: 26644746, jako provozovatel sportovního zařízení vydává tento provozní řád.

Provozní řád

  • Areál je uzavřen všechny dny od 23:00 do 9:00. V tomto mezidobí je zákaz pobývat v areálu. Po tuto dobu je objekt střežen psem.
  • Na sportoviště všeho druhu je přísný zákaz vstupu.
  • Provoz sportovišť (údržba) vykonává provozovatel a jím pověřené subjekty.
  • Volné pobíhání psů bez vodítka je zakázáno. Majitelé psů jsou povinni odklidit veškeré nečistoty.
  • Do prostoru kabin (technická část budovy) je přísný zákaz vstupu osobám nepovolaným.
  • Veškerá sportoviště jsou v provozu pro tréninky a akce, po předchozím souhlasu provozovatele (jedná se především o akce členů občanského sdružení).
  • Veřejné akce se řídí Návštěvním řádem, pokyny pořadatelů a obecně závaznými předpisy
  • Na tribunu a do prostoru sportovišť je přísný zákaz vstupu se skleněnými, či keramickými nádobami.
  • Při porušení tohoto řádu, vandalství, neuposlechnutí pokynů provozovatele a obdobném narušení občanského soužití, bude provozovatel striktně postupovat dle platných právních předpisů (náhrada škody apod.)

Tento provozní řád novelizuje řád předcházející a je účinný od 1.ledna 2012.